styrelse

Styrelsen för 2011 består av följande personer

Ordförande – Johnnie Krigström

Vice Ordf – Mattias Särnholm

Sekreterare – Mats Ågren

Kassör – Lotta Larsson

Ledamöter – Camilla Skagerström, Anders Skagerström och Johan Linderoth (webbansvarig)

Bild styrelsen Intresseföreningen för barnhemmet i Awassa

Suppleanter – Pehr Dunger, Carl Nordstrand och Joel Karsberg

Valberedning – Johannes Jensen