i awassa

Barnhemmets dagliga verksamhet sköts av vår personal på plats i Awassa.

gatumiljo3-height160.png

De som jobbar för oss är Alamitu som är föreståndare.

Mulu sköter mycket av det dagliga arbetet som matlagning, tvätt och städning.

Tegest jobbar som engelskalärare och hon fungerar också som vår tolk när vi är på plats och inte har Worko med oss. Tegest hjälper också Alamitu en del i det dagliga arbetet med barnen.

Tegest engelskalärare

En annan viktig person är  vår nattvakt. Eftersom vår nuvarande vakt är nyanställd har vi ännu ingen bild på honom.