organisation

logo-kids-width100.gif

Stödföreningen

Den svenska stödföreningen för barnhemmet i Awassa bildades i mars 2007 av personer från det TV-team som spelade in dokumentären ‘Hello Africa’ som handlade om hur Johnnie och Mattias byggde barnhemmet i Etiopien.

Föreningens syfte är att säkra barnens och barnhemmets framtid under minst tio år. Den månatliga kostnaden är ca 5000 kronor.

Stödföreningen är en av få barnhemsorganisationer i Etiopien som klarar av att bedriva verksamheten med hjälp av svenskt bidrag utan mellanhänder. För att möjliggöra det driver vi barnhemmet i tätt samarbete med socialkontoret i Awassa.

Alla barnhem i Etiopien kontrolleras av de lokala sociala myndigheterna, men normalt sett måste man dessutom ha en lokal samarbetsorganisation som hjälpen skall gå genom. Vår erfarenhet är att det i många fall kan innebära att lite av pengarna försvinner på vägen. Detta är vi alltså förskonade från genom vår lite annorlunda modell.

Juridiskt ansvar

Socialkontoret i Awassa har det juridiska ansvaret för barnen. (Detta om det skulle hända dem något allvarligt som ett dödsfall eller liknande). Tre gånger i veckan kommer därför en social fältarbetare och besöker barnhemmet, ser över barnens hälsa och kontrollerar så att allt fungerar praktiskt i huset och hos vår personal. Socialkontoret tar dock inget ekonomiskt ansvar för barnen. Det gör den svenska stödföreningen.

Ekonomiskt ansvar

Varje halvår reser vi personligen ner till Etiopien med en sexmånadersbudget som består av de pengar som du och alla andra har varit med och skänkt till föreningen.  Vid ankomst sätts de direkt in på ett etiopiskt bankonto. En gång i månaden går sedan vår föreståndare Alamitu, och kvitterar ut  de 5000:- som verksamheten kostar. För att kunna ta emot pengarna är hon ålagd att göra en kvittoredovisning innan hon får nästkommande månads budget. Kvittona kontrolleras av en kommitté som vi tillsatt.

Kontrollerande instans

I Awassa har den svenska föreningen tillsatt en kommitté som är till för att bevaka våra intressen och de pengar vi skickar ner till verksamheten. De kontrollerar och vägleder personalen, barnhemmets ekonomi och ser till så att verksamheten sköts enligt de villkor vi satt upp för att kunna skänka pengar till barnen. I denna komitté ingår tre personer: Mr Lemma, Mr Tebebo och Mr Tadese som också är chef på socialkontoret i Awassa.
De sköter dessutom om de större frågorna rörande barnens utbildning, material och eventuella sjukvård.

Dagligt ansvar

På barnhemmet jobbar just nu fyra personer. Alamitu är vår föreståndare och ansvarig gentemot oss vad gäller den dagliga hushållningen och barnens hälsa. Till sin hjälp har hon Mulu som lagar mat, städar och tvättar kläderna på barnhemmet. På nätterna vaktas barnen och huset av vår nattvakt Mengesha. Tre dagar i veckan får barnen extraundervisning av vår fritidspedagog och extralärare Mulugueta som hjälper barnen med läxorna och aktiverar med olika aktiviteter.

Styrelsemedlemmarna i stödföreningen presenteras här.

Våra medarbetare i Awassa presenteras här.

Om du vill bidra eller bli medlem se info på vår bidragssida. Du kan bidra på olika sätt med direktbetalning här på hemsidan.