Information om behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 inträdde det nya EU-direktivet GDPR (Dataskyddsförordningen) i kraft.

Dataskyddsförordningen innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter
företag och organisationer har om dig och hur dessa får användas. Det är viktigt för oss
att ni känner er trygga att kontakta oss.

Dina personuppgifter hos Intresseföreningen för Barnhemmet i Awassa (“Barnhemmet” nedan)

Dina personuppgifter som namn, mobilnummer och email-adress. använder Barnhemmet endast
för att kunna svara dig om du själv kontaktat oss och också eventuellt vid allmänna mailutskick med information
om verksamheten på Barnhemmet. Dina uppgifter överlåts aldrig till tredje part.

Rättighet att begära ut information

Du har alltid rätt att få information om vem som ansvarar för dina personuppgifter,
varför, hur länge och vad de ska användas till. Dina personuppgifter är alltid skyddade
hos Barnhemmet och behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna
riktlinjer och rutiner. Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter
Barnhemmet har sparade.

Varifrån samlar Barnhemmet in personuppgifter?

Barnhemmet registrerar och behandlar de uppgifter som du själv lämnar till oss i samband med
att du ger ett bidrag eller själv kontaktar oss via mail eller kontaktformulär.

I samband med att du ger bidrag får Barnhemmet information om betalningen och uppfifter om vem som
genomfört den från våra betalningsleverantörer Payson respektive Swish.

Barnhemmet inhämtar inga uppgifter om dig från andra källor.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Barnhemmet sparar de uppgifter du själv lämnar enligt beskrivning ovan. Det är uppgifter
som namn, mobilnummer och email-adress.

Barnhemmet sparar uppgifterna för att kunna kontakta dig i syfte att informera om verksamheten på
Barnhemmet i Awassa eller att svara på frågor du lämnat till Barnhemmet via mail eller
kontaktformulär.

Undantag

I samband med att du ger bidrag via någon av våra betalningsleverantörer skickar du också
uppgifter till dem. Hanteringen av dessa uppgifter omfattas av repektive
betalningsleverantörs GDPR-policy.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Barnhemmet sparar uppgifterna tills vidare eller tills du begär att de raderas.

Delar vi med oss av informationen?

Vi delar inte med oss av din information till tredje part.

Dina rättigheter

Tillgång till dina personuppgifter

Du kan begära ett utdrag av de uppgifter vi har om dig, ett sk registerutdrag. Du har rätt
att begära ett sådant utdrag en gång per år.

Rätta uppgifter

Du har rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, att begära
att uppgiften ska rättas.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t ex om
behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller
dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Vem kontaktar jag vid frågor

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att
kontakta oss:

Camilla Skagerström – Barnhemmets styrelseordförande