Dr Klaus: “I’m easy, I’ll start tomorrow Saturday at one o’clock” 19 April, 2014


bild-7
På lördag klockan 13:00 kommer Dr Klaus och barnen är förberedda. Dr Klaus ber barnen att ta fram studiematerial och litteratur på engelska som kan vara användbar i undervisningen. Mappar med studiematerial, engelsk text- och övningsbok och skrivhäften, två Oxford Dictionary och samlingen med skönlitteratur böcker av svenska författare översatt till engelska.


IMG_5310


IMG_5309


IMG_5304

Dr
Klaus börjar sin första lektion med  temat “Tell me about it”. Det går ut på att visa en bild, som han plockar upp på sin Ipad, och presentera personerna, berätta vad de gör och om platserna de befinner sig i. Barnen hänger med på noterna och lyssnar intensivt men väntar med att ställa några frågor. “Do you have any questions for me? Like… Where did you buy that cool shirt?” Barnen tittar och funderar på vad han menar. Chernet räcker upp handen och säger “I’d like you to tell us about your father”


IMG_5303
Dr Klaus: oh my father, yes, he used to work for NASA. Chernet ler och samtalet fortsätter.

Som avslutning får barnen lära sig ett rim som de läser i kör.

IMG_5334

Beneath the blue umbrella
A melon seller sat
Selling yellow melons
Succulent and fat
A huge and hungry hippo
Made the melon seller mad
When he ate up the melons
That the melon seller had

This entry was posted in barnhemmet. Bookmark the permalink.