Tisdag 22 januari 2013.

Skolorna!

Eftersom barnen nuförtiden går i 5 olika skolor kände vi att det vore roligt att besöka dem alla för att få en bild av hur de har det om dagarna. Det känns bra att barnen går i olika skolor dels för att de får lite olika vänner och dels för att de får olika upplevelser att dela med varandra. På bilden är vi inne i Tariku`s klassrum på Makan, där han går tillsammans med Mishu och Ashagre.

Lotta & Camilla

This entry was posted in barnhemmet. Bookmark the permalink.