Årsmötet 2012

Här kommer en sen och kort sammanfattning av årsmötet som hölls i mars.Val av poster

Styrelsen valdes enligt valberedningens förslag. Styrelsens sammansättning finns redovisad på sidan organisation/styrelse.

Johnnie Krigström och Lotta Larson valdes till firmatecknare. Daniel Edvardsson valdes till revisor.

Medlemsavgifter

Föreningen tar inte ut medlemsavgifter utan förlitar sig helt på frivilliga bidrag.

Framtida byggnationer

Efter att framgångsrikt ha byggt ut barnhemmet med ny boendedel för tjejerna under det gångna året planeras nu följande utbyggnader.

Ombyggnation av toaletterna efter önskemål från barnen. Separata toaletter och duschrum för killar och tjejer.

Personalsovrum ska byggas. Personalen sover nu i köket.

Johnnie skissar upp de nya utbyggnaderna

Övriga planer

Fritidsaktiviteter – Mats kommer undersöka möjligheten till fritidsaktiviteter för barnen. Föreningen kommer stå för alla kostnader.

Kost – Mauricio och Norma som besökte barnhemmet i februari efterlyser en förbättring av barnens kost. Worko kommer se över situationen vid sitt nästa besök.

Semester – Worko kommer ta med barnen på en semesterresa i sommar. Resan kommer gå till Harar. Barnen behöver se mer av sitt eget land! Harar är ett av Etiopiens kommersiella centrum. Staden finns med på Unescos världsarvslista. Läs mer på Wikipedia!

Datorer – vi kommer förse barnhemmet med tre datorer så att barnen kan få utbildning även på det området. Möjlighet till internetuppkoppling ska undersökas inom kort. En förhoppning är att barnen själva ska kunna förse denna hemsida med material.

 

This entry was posted in barnhemmet, föreningen. Bookmark the permalink.