Besök i Awassa Dec 2010. Del II

Awassa fredag 15.30

Johan, Diba och Mauricio från Engelska skolan i Täby samt Anders och Yvonne Skagerström från Rådmansö Församling som under de senaste åren stöttat barnhemmet, är med oss under denna resa. Eftersom de alla engagerat sig ordentligt i barnhemmet ville de följa med oss för att med egna ögon få ta del av verksamheten. Yvonne Skagerström som också är förskolelärare tog med sig ull och garn från Sverige med vilket hon lärde barnen att tova och sy egna tavlor. När Tilahoun fått kläm på hur nål och tråd fungerade var det omöjligt att få kontakt med honom. Med fullständig hängivelse och frenesi satt han på golvet och sydde timme efter timme. Och inom loppet av en timme hade Ashagre tillverkat 25 ulltavlor (se bilder). Camilla Skagerström

This entry was posted in barnhemmet. Bookmark the permalink.