Tack Rådmansö församling!

radmanso-forsamling
Rådmansö församling har precis som tidigare skänkt hela sin fria kollekt till barnhemmets verksamhet!

Ett stort tack!!

This entry was posted in gåva. Bookmark the permalink.