Friska barn!

Under vårt senaste besök beslutade vi oss för att HIV-testa alla våra barn. HIV är som bekant en väldigt utbredd sjukdom i stora delar av Afrika. Sannolikheten för att ett eller flera av våra barn skulle ha varit drabbat har vi bedömt som ganska hög.

Nu har provsvaren kommit och inget av våra barn har HIV!

Det tycker vi är en fantastisk nyhet!

chernet-freot-barnhemmet-awassa

This entry was posted in barnhemmet. Bookmark the permalink.