Rådmansö församling bidrar

radmanso-forsamling

Rådmansö Församling har beslutat att skänka 2009 års fria kollekt till oss på Barnhemmet. Även 2008 års fria kollekt skänktes till oss och vi sänder våra varmaste tack till församlingsmedlemmarna!

This entry was posted in miniblog. Bookmark the permalink.