Framtidsplaner och nya besök

Tilahoun

Vår nuvarande verksamhet fungerar bra och vi har 13 barn i åldrarna 5-15 år boende i ett hus, jämnt fördelade mellan könen. Men eftersom barnen blir äldre och får nya behov har vi beslutat att arbeta för en utbyggnad av barnhemmet!

Det vi nu arbetar på är att kunna få överta granntomten och bygga ett hus till för att dela upp killarna och tjejerna. Det nya huset är tänkt att innehålla minst tre rum varav två sovrum. Kök och toalett finns redan.

Om det visar sig att vi inte får överta granntomten, så finns en alternativ plan på att förvärva ny mark (ej i anslutning till befintlig tomt) och bygga helt nya hus med kök och toalett. Detta alternativ är både dyrare och mer arbetskrävande, och eftersom vi har fått positiva indikationer om granntomten så är det vårt förstahandsalternativ.

Under senare halvan av februari åker två styrelsemedlemmar (Mats och Camilla) ner till Awassa för vidare diskussioner med kommunen och markägare.
I det nya huset ska ett rum finnas för någon form av verksamhet, tex en svarv, symaskiner, datorer etc. Syftet är att barnen på barnhemmet i framtiden ska kunna starta upp någon form av verksamhet och därmed bli självförsörjande.

Nedan en bild på granntomten.

ny-tomt-barnhemmet-awassa

This entry was posted in barnhemmet. Bookmark the permalink.