Det här har hänt sen sist

Föreningen skänker saker till barnen… Många skriver till Mats och frågar om det går att skänka saker och inte bara pengar till vårt barnhem i Etiopien.

Svaret på den frågan är lite komplicerat och ligger faktiskt någonstans mitt emellan ”ja” och ”nej”. Som ett försök att förklara problematiken med att skänka saker i större omfattning så tänkte jag berätta om två saker som skänkts och som sedan faktiskt har hamnat på barnhemmet i Awassa via oss. Nämligen en kyl och tretton par skor. Enligt etiopisk lag så går det bra att skänka saker från Sverige t.ex. till ett barnhem i Etiopien. Det är inga problem. -Problemet är snarare att det nästan är omöjligt för mottagaren att sedan få lov att ta emot dem när de väl kommer.

Fridge

För att kunna ta emot bistånd i form av produkter som kommer från annat land måste mottagaren ha ett speciellt tillstånd som utfärdas av en organisation som lyder direkt under regeringen. De är väldigt sparsamma med att dela ut de här tillstånden eftersom de anser att de är i större behov av bidrag i form av pengar. Tyvärr slutar ofta den här soppan med att mycket av biståndet som västvärlden skickar tyvärr hamnar i fel händer och innebär att hjälpen som samlats in i aldrig kommer fram.

dator

Det finns såklart sätt att komma runt det här. Vi i vår förening har aktivt valt att hålla vår organisation och verksamhet så liten som möjligt för att på så vis kunna ha direktkontakt med alla inblandade nere på vårt barnhem. I och med att vi ofta reser ner och kan ta med oss saker personligen, eller köpa sakerna på plats, så går det faktiskt att skänka t.ex. kläder, leksaker eller böcker till barnen genom oss.

This entry was posted in bidrag, bistånd, gåva and tagged , , . Bookmark the permalink.