Mats resa

ishot-19-width160.png

När Mats var i Awassa så genomförde han enskilda intervjuer, barn för barn. Varje intervju tog mycket tid och energi i anspråk, som ni säkert förstår, med allt vad det innebär av tolkande, störande element (nyfikna åhörare i form av de andra barnen..) och inte minst att det tog en del tid att vinna deras förtroende.

Det finns såklart saker i de här barnen som man måste ta hänsyn till när man frågar dem om deras bakgrund. Många av dem har rätt jobbiga upplevelser och det är inte alla som har lust att öppna sitt hjärta för en vuxen, eftersom det många gånger är just vuxna som har gjort dem illa från första början…

De här intervjuerna som gjordes, och som kommer att vara löpande i vår verksamhet framöver, ligger som grund för avsnitten om barnen på barnhemmet som du hittar under “barnen” i menyn ovan.

This entry was posted in barnhemmet. Bookmark the permalink.