Föreningen växer

Det är till dags dato ca 115 personer som sagt att de vill stödja oss. En del har velat bli medlemmar och en del bara skänka pengar. Andra har helt enkelt bara velat fråga vad det hela går ut på. Det har varit kul att maila fram och tillbaka med alla som kontaktat oss, så tveka inte att fortsätta att göra det. Kom ihåg att det är vi medlemmar som är föreningen och ju fler vi är som lägger ner tid, engagemang och pengar, ju mer kan vi göra för barnen på ”vårt” barnhem!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.